Roeki Symons 'no side effects'

Roeki Symons çalışmalarında gündelik hayat nesneleri ve gündelik olayların sakladığı küçük çelişkilerden ve bu çelişkilerin barındırdığı derin anlamlardan etkilenmiştir. İlk bakışta göze görünmeyen bu yüzeysel fenomenler ancak bakışın köşelerinde yakalanabilir. Roeki Symons görünür dünyanın eşiğindeki bu katmanları yüzeye çıkarmak için resim, desen, fotoğraf ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri bir araya getirir.
NO SIDE EFFECTS (Yan-Etkisi Yok) güncel yerleştirmelerinden biridir. Geniş bir odanın tüm zemini baloncuklu ilaç kutularıyla 10 cm. yüksekliğinde bir katman oluşturacak şekilde kaplanır. Duvardaki fotoğraf yan yana gelmiş 5 küvet ve her bir küvetin içinde kendini suya teslim etmiş gibi duran kadını gösterir. PVC ile kaplanmış bu fotoğrafta yan yana dizilmiş küvetler büyük bir ilaç kutusunu ve suyun içindeki kadınlarda her bir baloncuk içindeki ilaçları andırır. Bu anlamda teslimiyet, istenilen tedavinin ve arzu edilen mutluluğun gelmediği noktadaki ilaç mıdır? Yoksa, bazı şeylerin tedavisinin olmadığı gerçeğine mi teslim olunur?
DOWNTOWN (Şehir Merkezi) büyük bir şehirde yaşamanın tüm karmaşasına karşı bir eleştiridir. Post-modern şehirlerde yaşayan bir çok insan için modern ve özgür yaşam rüyası bir kabusa dönüşmüştür. “Dünyanın metropolleri sınır-tanımayan kanserli bir büyüme ile gün ve gün yaşanılmaz kent merkezlerine ve çevrelerine dönüşüyor. Gündüzün davetkar ve korumacı mekanları gece düştüğünde tehlikeli birer çöl oluyorlar” (Schirmacher: Philosophy of the city – Dream or nightmare).
DOWNTOWN (Şehir Merkezi) adlı yerleştirme çalışması, baloncuklu ilaç kutuları kullanılarak yapılmış binaların fotoğraflarından oluşur. Uzaktan bakıldığında romantik ve barışçıl bir kent panoraması oluşturan bu fotoğraflar, malzeme keşfedildiğinde maskeledikleri tehlikeyi açığa çıkarırlar.
COMPOSITION (Kompozisyon) adlı çalışma birçok nesneden oluşur ve özellikle modern mimarlığın prensiplerinin ortaya çıkışında büyük etkisi olan ve daha sonraları Bauhaus ve Dadaizme de bağlanan De Stijl adlı grubun Piet Mondrian ve Gerrit Rietveld’le beraber kurucularından Theo van Doesburg’un Rhythm of a Russian Dance adlı yapıtına göndermede bulunur.
PG Art Gallery’de sergilenen COMPOSITION I,II,III,IV adlı çalışmalar da baloncuklu ilaç kutularından yapılmıştır.
Üç enstalasyonda da kent yaşamına, kentsel dönüşüm projelerine ve büyük şehirlerin cazibesinin insanların yaşamlarını otonomluk, yaratıcılık ve ekonomik anlamlarda nasıl çölleştirdiğine birer eleştiri niteliği taşır.